Anime Fanon
Advertisement
Bloodhand

Maria: What do you want, Ryouga?! (Nani o, Rōge o shitaidesu ka?)

Ryouga: I got a quest for you. (Watashi wa anata no tame ni kuesuto o eta.)

John: A quest? (Tankyū?)

Ryouga: You must bring me the Daemon Edges. (Anata wa watashi ni dēmon'ejji o motte konakereba naranai.)

John: Daemon Edges? (Dēmon'ejji?)

Maria: But only the Edge Fencers can wield the Daemon Edges, and we're not Edge Fencers! (Shikashi, yuiitsu no ejjifenshingudēmon'ejji o furū koto ga deki, watashitachiha fenshingu o ejji wanai!)

Ryouga rolled his eyes.

Ryouga: Fine, you must bring me those Edge Fencers at once. Otherwise, you will be tortured and killed, along with your Guardian Beasts. (Fain, ichido ni watashi ni sorera no ejjifenshingu o motte konakereba naranai.-Sō shinai to, gōmon sa re, anata no gādian-jū to issho ni, koroshita.)

Maria: But--! (Demo--!)

John: Deal! (Hai!)

Maria: H-Huh? (E-E~tsu?)

John: We have no other choice. (Watashitachiha, hoka ni sentakushi ga nai.)

Ryouga: Alright. (Daijobu.)

Cliff Village, Edgar & Aera's House, Workshop

Edgar: Man, i'm beat. (Otoko, watashi wa bītoda.)

Aera: Me too... (Watashi mo.)

John and Maria threw a large woven sack over Edgar and Aera’s heads and tied the open end shut.

Goura's Gate

The two Edge Fencers saw the sack being untied, and then they were thrown out and onto a good-looking tiled floor.

Gedharm: Hello. (Konnichiwa.)

Edgar: Hi. (Moshi-moshi.)

Aera: Gedharm! (Gedharm!)

Gedharm: You see, Ryouga ordered these two kids to take you two here. (Anata wa rōge wa koko 2 o toru tame ni, korera no futari no kodomo o meiji, sanshō shite kudasai.)

Aera: Ryouga just sent these two in danger! Didn't you know that?! (Rōge wa chōdo kiken ni korera no 2 o okutta! Anata wa sore o shiranakatta!)

Gedharm: I don't care! If someone wins, his opponent has to lose, so why do i care?! (Watashi wa kinishinai! Dareka ga kateba, kare no taisen aite wa ushinau koto o motte irunode, naze watashi wa kinishinai!)

Maria: Because you're the one who's gonna lose, you Idiot. (Anata ga tsumori, anata hakuchi o ushinau no 1 dakara.)

John: And you're fucking brain games are over! Get used to real fighting! (Soshite, anata wa, nō no gēmu wa owatta kusoda! Hontō no tatakai ni nareru!)

Maria and John were thrown in the darkest cell in the dungeon.

John: Great, just great. Fucking shit great. (Gurēto, tada subarashī. Kuso idaina tawagoto.)

Maria: Can you see me? (Watashi ga miemasu ka?)

John: Not a thing. (Nai mono.)


Summon Night Swordcraft Story 2: The Animation

Side Story 01 | Side Story 02 | Side Story 03 | Side Story 04 | Side Story 05 | Side Story 06

♥♥♥Terryble♥♥♥
Advertisement